Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

1. При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле N 1: друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу);

поле N 2: друкується розділовий знак ";"; друкується код виду сплати (формат ссс - тризначне число);

поле N 3: друкується розділовий знак ";"; друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле N 4: друкується розділовий знак ";"; друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.

Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі - ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі - територіальні органи ДФС), поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5: друкується розділовий знак ";"; друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат - ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6: друкується розділовий знак ";"; друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле N 6 не заповнюється;

поле N 7: друкується розділовий знак ";". Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) (територіальними органами ДФС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

3. Приклади заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

1) сплата суми грошового зобов'язання з ПДВ підприємством "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559:

* ;101 ;20120559 ;ПДВ за березень ; ; ;

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

2) сплата підприємством "Прилад" суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств за відокремлений підрозділ "Космос", що має код за ЄДРПОУ 30110239:

* ;101 ;30110239 ;податок на прибуток за 2 кв. за відокремлений підрозділ "Космос" ; ; ;

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата (підприємство "Космос", що має код за ЄДРПОУ 30110239);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

Перелік кодів видів сплати 

101 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*

107 Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску

108 Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109 Оплата податкового векселя*

110 Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111 Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

117 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

121 Сплата адміністративного штрафу*

125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

128 Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*

130 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб*

131 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

133 Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*

134 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження)*

135 Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів*

136 Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення заборгованостей*

137 Сплата грошового зобов'язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів*

138 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб (інші надходження)*

140 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску*

145 Надходження розстрочених (відстрочених) сум*

147 Стягнення в межах виконавчого провадження

148 Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149 Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

160 Надходження до бюджету коштів за результатами роботи підрозділів Головного оперативного управління

242 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

244 Сплата податкового зобов'язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу*

246 Сплата податкового зобов'язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу*

258 Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

350 Передоплата (доплата) митних платежів*

351 Перерахування до бюджету суми митних платежів

354 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

355 Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

358 Сплата грошових зобов'язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб ____________ * Використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

^Наверх
-->